Haber Detayı
06 Nisan 2017 - Perşembe 21:03 Bu haber 424 kez okundu
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMCİLER KÜRE DAĞLARINDA BULUŞTU….
Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı, kırsal turizmde iyi örnekleri Azdavay’da bir araya getirdi.
KÜLTÜR-SANAT Haberi
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMCİLER KÜRE DAĞLARINDA BULUŞTU….

Tüm Karadeniz ülkelerinde sürdürülebilir kırsal turizmin geliştirilmesi içinbir ekoturizm ağı oluşturmayı amaçlayan Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı, Türkiye ve Ukrayna’daki başarılı kırsalturizm uygulamalarını buluşturduğu deneyim paylaşım çalıştayını Azdavay’da gerçekleştirdi.

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı,pilot alan olarak belirlediği Küre Dağları bölgesinde kapasite geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce sürdürülebilir kırsal turizmde toplumsal cinsiyet eşitliği ve erişilebilirlik, nitelikli hizmet sunumu ve kamu tarafından sunulan mali destek imkanları hakkında düzenlenen eğitimlerinden ardından, Türkiye ve Ukrayna’dan başarılı uygulamaların sahipleri ile Küre Dağları ve çevresinde kırsal turizm alanında çalışan paydaşlar deneyim paylaşımı çalıştayında bir araya geldi.

4-5 Nisan tarihlerinde Azdavay ilçesinde gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar, karşılıklı öğrenme yaklaşımı çerçevesinde bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak ortak sorun ve ihtiyaçlarına ilişkin çözüm önerilerini tartıştılar.

İlham verici örnekler

Ukrayna’nın HolaPristan bölgesinde yer alan Chayka isimli turizm aile işletmesinin sahipleri Hanna ve OleksandrDolynko ile Kholodniy Yar bölgesinde yine bir aile işletmesi olan Yansuy Den Malikanesi’nin sahibi TetianaYurchenko, kendi yörelerinde kırsal turizme ilişkin yaptıkları çalışmaları ve yöre halkıyla birlikte gerçekleştirdikleri sürdürülebilir turizm faaliyet ve uygulamalarınıçalıştay katılımcılarıyla paylaştılar.

Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği’nden (Ankara) Yıldız Aksu Tırıl ve Mustafa Bektaş, KayabaşıEkoturizm Derneği’nden (Ordu) Pervin Özcan, Sürmeli Köyü Derneği’nden (Bafra, Samsun) Kazım Tuncay ve Süleyman Özata ve KabakdağıEkoturizm Derneği’nden (Ordu) Güven Özel, kendi yörelerinde tarımsal üretim, sürdürülebilir turizm ve diğer alanlarda gerçekleştirdikleri çalışmalardan örnekler vererek kırsalda yöre halkının sosyal ve ekonomik kalkınmasına sağladıkları katkıları aktardılar.

Çalıştaya Küre Dağları Bölgesi’nden katılan Küre Dağ Evi işletmecisi Gülbahar ve Erhan Akbalık, Yanıkali Konağı ve Paşa Konağı işletme sorumlusu Müzeyyen Çolakoğlu, Sarı Meşe Oteli sahibi Halil Sarımeşe, Pınar Oba işletmesi sahibi Metin Keskin, Köylüm Mantı Evi sahibi Aydın Gündoğdu ve Valla Çay Bahçesi sahibi Erol Sansar, sürdürülebilir turizmde işletme düzeyinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler ve bu bölgede oluşturulmaya çalışılan yerel sürdürülebilir turizm örgütlenmelerinin durumuna ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

 

Ortak sorunların çözümü yerel örgütlenmede

Çalıştayda, sürdürülebilir kırsal turizmde etkili sonuçlara ulaşmak için paydaşları bir araya getirecek yöresel örgütlenmelerin önemi sıklıkla vurgulandı. Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı’nın Türkiye Ofisi’ni yürüten Küre Dağları EkoturizmDerneği’den(KED) Dr. İsmail Menteş, yöresel örgütlenmelerin Program’ın odağında yer aldığını, Ukrayna ve Türkiye’den iyi örneklerin hem Küre Dağları’nda hem de Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yürütecekleri çalışmalar için referans teşkil edeceğini ifade etti.

Toplantıya Program’ın lider kuruluşu SustainableRural Development International (SRDI) adına katılan NataliyaTkachenko ise bu tür iyi örnekleri bir ağ içinde bir araya getirmenin ana amaçları olduğunu vurgulayarak çalıştayda duydukları iyi örneklerin özellikle Program’ın Türkiye’de yaygınlaştırılması için önemli fırsat sunduğunukaydetti.

 

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil ToplumDiyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdensivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları,karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programınteknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programınsözleşme makamı.

 

Bilgi ve İletişim İçin: Dr. İsmail Menteş, Proje Yürütücüsü / mentesismail@yahoo.com

T (366) 717 10 35 - 771 33 75 F (366) 771 33 85 M (531) 242 53 05 E info@ked.org.tr, www.ked.org.tr, mentesismail@yahoo.com

                                                                                                                      

 

EDİTÖRE NOT:

Sivil Toplum Diyaloğu Programı hakkında:

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının ortak birkonu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcıdiyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafındanortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. MerkeziFinans ve İhale Birimi'nin sözleşme makamı olduğu program 2008 yılından beri farklı tema ve sivil toplumkuruluşlarını kapsayacak şekilde hayata geçiriliyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Dördüncü Dönemi hakkında: Türkiye'nin de dahil olduğu 21 farklı ülkeden200’ün üzerinde kuruluş bir araya gelerek 80 diyalog projesini hayata geçiriyor. Enerji; çevre; adalet özgürlük vegüvenlik; tüketicinin ve sağlığın korunması; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; iş kurma hakkı vehizmet sunumu serbestisi; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık; eğitim alanlarında geliştirilen projelereyaklaşık 11 milyon Avroluk mali destek sağlanıyor. Böylelikle diyalog projelerine bugüne kadar verilen toplamdestek 42,5 milyon Avroyu aşıyor. AB’nin 9 politika alanına yayılan projeler ile birlikte tüm Programda ulaşılanortaklık sayısı yaklaşık 600 ‘e ulaşıyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için (366) 771 43 33 veya (531) 242 53 05no’lu telefonlarıarayabilir, www.siviltoplumdiyalogu.org sayfasını takip edebilirsiniz.

 

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı:

SustainableRural Development International (SRDI) tarafından geliştirilen Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı (Black SeaSustainableRuralTourism Program, BSST), tüm Karadeniz ülkelerini kapsayan Karadeniz Havzası’nda sürdürülebilir özelliklere sahip yerel turizm alanlarının tescillenmesi ve böylece uluslararası düzeyde tanınması için yöre halkının da katkısıyla tasarlanan bir ekoturizm ağı oluşturmayı amaçlıyor.

2012 yılında başlayan Program; Gürcistan, Ukrayna ve Türkiye’den başlayarak uzun vadede tüm Karadeniz ülkelerine doğru genişlemeyi hedefliyor.

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı,Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global SustainableTourismCouncil) tarafından geliştirilen sürdürülebilir turizm ölçütlerini benimsiyor. Ölçütler, yerelde ekoturizm potansiyeli taşıyan alanların ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği yakalamaları için gerekli asgari koşulları ortaya koyuyor.Belirli bir turizm alanının Programa dahil olabilmesi için bu ölçütleri yerine getirmesi gerekiyor.

Program, doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra sürdürülebilir turizm alanında sunduğu potansiyel ve mevcut girişimler nedeniyle Küre Dağları’nı Türkiye’deki çalışmalarının merkezi olarak belirledi. Küre Dağları Ekoturizm Derneği (KED) ile ortak yürütülen çalışmalar yoluyla, uzun vadede Program’ın Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer sürdürülebilir kırsal turizm alanlarını dahil ederekbüyümesiplanlanıyor.

 

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Projesi:

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Projesi;

 • Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı’nın Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ne doğru genişletilmesini,
 • Program için Türkiye ulusal ofisinin Küre Dağları Ekoturizm Derneği bünyesinde kurulmasını,
 • Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin ölçütlerinin Türkiye’ye uyarlanmasını,
 • Program için uzun vadeli bir stratejik plan geliştirilmesini,
 • Uyarlanmış ölçütlere dayalı olarak sürdürülebilir kırsal turizm konusunda yerel kapasitenin güçlendirilmesini
 • Küre Dağları Milli Parkı çevresinde ekoturizmin geliştirilmesini amaçlıyor.

15 Şubat 2015 itibariyle başlayan ve 15 ay süreli projenin eş-başvurucuları:

Projeyi destekleyen iştirakçi kuruluşlar:

 • Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
 • Pınarbaşı Kaymakamlığı
 • Azdavay Kaymakamlığı
 • Pınarbaşı Belediye Başkanlığı
 • Azdavay Belediye Başkanlığı
 • ZelenyeKhutora (Ukrayna)
 • Tsinandlis Edemi (Gürcistan)
Kaynak: Editör:
Etiketler: SÜRDÜRÜLEBİLİR, TURİZMCİLER, KÜRE, DAĞLARINDA, BULUŞTU….,
Yorumlar
Haber Yazılımı