Belediye Başkanlığı’ndan şu açıklama yapıldı: “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12’nci maddesine istinaden Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam ilan reklam vergisine tabidir. İlan ve reklam vergisi mükelleflerimiz 2019 yılı birinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Belediyemiz veznelerinden, www.kastamonu.bel.tr üzerinden ve Halk Bank şubelerinden yapabileceklerdir. Süresinde ödenmeyen vergiler için gecikme zammı tahakkuk ettirileceğinden mükelleflerimizin vergi ödemelerini süresinde yapmaları menfaatlerine olacaktır.” (Belediye)