Dursun Ergin yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:
Covid-19 salgını sürecinde gelişen olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle Merkez Birliğimizin (TESKOMB) çalışmalarıyla T.C. Ticaret Bakanlığımızın olumlu görüşleri doğrultusunda 13. Temmuz 2020 tarihinde kooperatiflerimiz ortağı esnaf ve sanatkarlarımızın , Kooperatif takibindeki Borçları yeniden yapılandırılmıştır. Ancak, borcu yapılandırılmış olan çok sayıda Kooperatif Ortağımızın geçen bu süreçte borçlarını ödeyememeleri ve üç taksit üst üste ödenmemesi nedeniyle yapılandırmaları bozulmuştur. Salgın sürecinin devam etmesi ve gerek kooperatif ortaklarımızdan gerekse Kooperatiflerimizden gelen talepler göz önünde bulundurularak Merkez Birliğimiz tarafından yapılan çalışmalar ve T.C. Ticaret Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler neticesinde Esnaf ve Sanatkarlarımız için 18 Mart 2021 tarihi itibariyle yeniden yapılandırma uygulanmaya başlanmış olup yapılandırmanın detayları aşağıda belirtildiği gibidir; 13 Temmuz 2020 tarihinde uygulamaya konulan yapılandırma kapsamında borçları taksitlendirilenlerin, talepte bulunmaları halinde taksitleri ( Vadesi Geçmiş olanlar dahil) faizsiz olarak ( taksit tutarları değişmeyecek) 6 Ay süre İle ötelenecektir. Daha önceki yapılandırılması bozulmuş olanlar dahil kredi borcu 1 Mart 2021 tarihinden önce Kooperatif takibine intikal eden ortakların 30 Nisan 2021 tarihine kadar başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde Kooperatif takibinde bulunan asıl alacak tutarlarını (Ana Para) defaten ödemek istedikleri taktirde gecikme faizi alınmadan tahsil edilecektir. Taksitlendirme talep edenlere azami 18 ay taksit imkânı sağlanacak, asıl alacak tutarına yapılandırma tarihinden itibaren %10 faiz oranı üzerinden 18 aylık basit faiz hesaplanacak ve asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz oranı toplamı taksit sayısına bölünerek ilk taksit peşin olarak tahsil edilecektir. İçinde bulunduğumuz durumun ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, Esnaf ve Sanatkârlarımızın desteklenmesi ve korunması için devletimizce birçok alanda tedbirler alınmaya devam etmektedir. Bu süreçte emekleri bulunan Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan Hanımefendiye, Esnaf ve Sanatkârının her daim yanında olan, Esnaf ve Sanatkârı için gecesini gündüzüne katarak çalışan Genel Başkanımız A. Kadir Akgül beyefendiye tüm Esnaf ve Sanatkârlarımız adına teşekkür ederiz.”