Tosya İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında, kamu kurumlarının müdür ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Kaymakam Deniz Pişkin, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin hukuka uygun, disiplinli, verimli ve etkin bir şekilde sunulması, kurum ve kuruluşların bir bütünlük içerisinde Kaymakamlık Makamı ile koordineli çalışması ve kurumlar arası iletişimin güçlü tutulması gerektiğini belirtti. 
Kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliğin ve sürekliliğin tesis edilmesi için mesai saatlerine riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Pişkin, kurum amirlerine bu konuda daha çok hassasiyet göstermeleri, gözetim ve denetim görevlerini titizlikle yerine getirmeleri yönünde talimatlarda bulundu.