Kayseri Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme idaresi Başkanlığının %1.07’lik hissesi Varlık fonuna devredildi. Bu devir işleminden sonra Kayseri Şeker’in ortak sayısı 30’a düşmüş oldu.

 Bilindiği gibi özelleştirme idaresinin %10’luk hissesi daha önce varlık fonuna devredilmişti. Bu hisse devri ile birlikte özelleştirme idaresinin Kayseri Şeker’de hissedarlığı sona erdi.

 Son duruma göre kayseri şeker fabrikasının ortakları; Kayseri pancar Kooperatifi (%58,6), Türkiye varlık fonu (%11,07) Konya şeker, Amasya şeker beta ziraat pancar motor Pankobirlik ile birlikte diğer 24 pancar kooperatifinden, Alpullu, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Burdur, Konya, Ereğli , Uşak, Dinar, Elazığ, Sivas, Muş, Akşehir-Ilgın, Ankara, Çorum, Erzurum, Turhal, Erciş, Yozgat, Bor, Kırşehir pancar Kooperatifleri ile birlikte toplam 30 ortağı bulunmaktadır.