Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucusu ve başkanı olan Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu (1868-1946) vefatının 73. Yıldönümünde Türk Ocağı tarafından düzenlenen bir programla anıldı. Program, 19 Nisan 2019 günü Hz. Pîr Camii’nde kılınan Cuma namazını müteakiben saat 14.00’da Gümüşlüce’deki kabri başında düzenlendi. Türk Ocakları Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı tarafından Milli Mücadele Hareketinin 100. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen anma programına Türk Ocağı mensupları, Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu’nun aile yakınları, üniversiteli gençler ve basın mensupları katıldı. 

Anma programında konuşma yapan Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz; Uluoğlu’nun Kastamonu’da Nasrullah Mektebi, Rüşdiye ve Namazgâh Medresesi’nde eğitim aldığını, Atabey Gazi Camii’nde vazife yaptığını, oldukça eskilere dayandığı bilinen Bayramîliğin Kastamonu’da bulunan son seccâdenişîni olduğunu, İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Kastamonu’daki sivil toplum kuruluşlarından bazılarının yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerini üstlendiğini, ayrıca Kızılay (Hilâl- Ahmer) ve Çocuk Esirgeme Kurumu yöneticiliği ve Vilayet İdare Meclisi Azalığı görevinde de bulunduğunu söyledi.

Yılmaz şunları söyledi: “Kastamonu’nun 16 Eylül 1919 akşamı Kuvâ-yı Millîye ile birleşmesinin ardından Kuvâ-yı Millîye yanlısı yurt severler tarafından Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluş çalışmaları da başlatılmıştır. Cemiyet, 28 Eylül 1919’da teşkilatlanmasını tamamlamış ve Açıksöz gazetesinde kurucularının isimleri yayınlamıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kastamonu idare heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Reis Şeyh Ziya, reis-i sâni eski mebus Şükrü, katib-i idare Meclisi Başkanı Besim, üyeler ise Yusuf Ziya, Hacı Mü’min, Tavukçuzâde Ahmet, Akdoğanlı Mehmet Ali, Dr. Ali, Mülazım-ı Evvel Şevket, Jandarma Mülazım-ı Evveli Remzi. Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bugünkü Kastamonu Müzesi bahçesine katılmış olan Dârü’l Kurra Medresesi binasında faaliyete başlamıştır.

Ziya Efendi’nin en büyük hizmeti İstiklal Savaşı sırasında görülmüştür. Bilindiği üzere Milli Mücadele döneminde Kastamonu’da ilk miting İzmir’in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919’da yapılmıştır. Derneğin üyeleri zaman zaman değişmekle beraber, başkan Şeyh Ziya Efendi derneğin düzenli olarak faaliyette bulunması için elinden gelen gayreti göstermiştir. Müdafaa-i Hukuk Reisi Şemsizâde Ziyaeddin Efendi’nin eşi Hâfıza Nebiye Hanım da Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hanımlar Şubesi yönetim kurulu üyesi olup bu cemiyet, ilk Türk kadın mitingi adıyla tarihe geçen 10 Aralık 1919’daki mitingi tertip eden, Türk kadınının millî duygularını ve sesini dünyaya duyuran cemiyettir. Ahmet Ziyaeddin Uluoğlu’nun İstiklal Savaşı’nda gösterdiği fedakârlık ve kahramanlıktan dolayı Beyaz Kurdeleli İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir. Ahmed Ziyaeddin Efendi, örnek kişiliği ve din görevlisi kimliğiyle Kastamonu sosyal hayatında önemli bir yer edinmiş, ismi Kastamonu mahalli tarihine ve kültür hayatına geçmiştir. Türk Ocağı olarak vefatından bu yana ilk defa 2017 yılında bir anma programı ve panel düzenlenmiş, panelde aile büyükleri Metin Boyacıoğlu ve Mesut Boyacıoğlu da birer konuşma yapmışlardı. Milli Mücadele Hareketinin 100. Yılında ikinci defa anma programı düzenlemiş bulunuyoruz.  Böyle bir değerimizi anmak, genç kuşaklara onu tanıtmak bizlerin vazifesidir. Ahmet Ziyaeddin Uluoğlu’nu 73. vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz, ruhu şâd, mekânı Cennet olsun.”

 

Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz’ın konuşmasından sonra Pattabanoğlu Camii İmam Hatibi Metin Ekici tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua yaptırıldı.