Yazar Kütan sitemize yaptığı değerlendirmede o süreci ve romanı hakkında şu bilgileri aktardı: “Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, emperyalist devletler; atalarımızın kanları ile suladıkları Türk topraklarını haritalar üzerinde çoktan paylaşmışlardı bile.

“İtilaf devletleri, 30 Ekim 1918 te imzalanan Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra Osmanlı ordusunun elinden silahlarını ve cephanesini almışlar, İstanbul hükümetinin ellerini kollarını bağlamışlardı. Ateşkes antlaşmasının hükümlerine bile uymayı gerekli bulmadan; birer bahane ile istedikleri yerleri bir bir işgal ediyorlardı.”

“Hedefi Ankara olan Yunan ordusu ise, Anadolu’nun içlerine doğru ilerliyordu. Ankara Hükümeti’nin acele etmesi gerekiyor, Orduya lojistik malzeme ikmali, gönüllülerin katılması ve dış dünya ile ilişkiler için, Karadeniz’de güvenli bir limana ve bu limandan da Ankara’ya güvenli bir yola ihtiyaç duyuyordu.”

“Strateji belirleyiciler haritayı önlerine koyup baktıklarında; İstanbul – Bolu çevresi, işgal altındaki İstanbul’a yakınlığı ve buralarda meydana gelen isyanlar sebebiyle güvenli bir bölge olarak görmüyorlardı. Doğu Karadeniz Bölgesi de hem Ermeni ve Rum çeteleri yüzünden güvenli değildi hem de İstanbul’la ilişkiler bakımından uzaktı. En uygunu küçük bir limanı olmasına rağmen, Ankara’ya ulaşan yolun ucundaki İnebolu’ydu. Üstelik “İnebolu – Kastamonu, Ilgaz – Çankırı, Kalecik – Ankara hattı” Ankara hükümetini destekleyen halkın yaşadığı en güvenli hattı.”

“Yıl 1921 Aralık ayının son günleri. Tekâlifi Milliye Kanunu çıkartılması üzerine, artık İnebolu’ya gelen cephane taşıma görevi Kastamonululara düşmüştü. Şerife Bacı’da bu zorlu göreve kocası Yusuf’un hem sakat olması hem de hastalığı sebebiyle, sırtında bebeği ile kendisi çıkmıştı. Her ne kadar korkuyor olsa da; inançlıydı. Vatan için, ne pahasına olursa olsun, bu kutlu görevde yer almak, gerekirse bu uğurda şehit düşmek onun için gurur vericiydi. Çünkü vatanın geleceği taşınacak bu cephaneye bağlıydı…”

Değerli yazarımıza başarılar diliyoruz.

Kitap satış linkine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz

 

https://www.idefix.com/Kitap/Serife-Baci/Edebiyat/Roman/Turkiye-Roman/urunno=0001830691001

 

Kaynak: Kastamonunun sesi