TÜİK Başkanlığı 2019 yılı Haziran dönemi Sektörel Güven Endeksleri haber bültenini açıkladı. Sektörel güven endeksleri, Haziran ayında hizmette yüzde %7,5, perakendede yüzde %3,7 ve inşaatta yüzde %1,3 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 79,4 iken, Haziran ayında %7,5 oranında artarak 85,4 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %8,6, %8 ve %6,2 artarak 81,6, 79,1 ve 95,6 değerlerini aldı.

 

Parekende Ticaret Sektörü Güven Endeksi 93,2 Oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında %3,7 oranında artarak 93,2 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %12 ve %4,2 artarak 82,1 ve 91,3 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise %2,4 azalarak 106,3 oldu.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 50,4 Oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 49,8  iken, Haziran  ayında %3,7 oranında artarak 50,4 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri %3,9 artarak 63,6 değerini aldı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise %2,8 azalarak 37,3 oldu.