İşgücü İstatistikleri, 2018
TÜİK Başkanlığı 2018 yılı İşgücü İstatistikleri haber bültenini açıkladı. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre;
Ülkemizde işsizlik oranı %11 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla %11 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0,1 puanlık artışla %9,5 kadınlarda ise 0,2 puanlık azalışla %13,9 oldu. Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puanlık azalışla %12,9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %20,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artışla %11,2 olarak gerçekleşti.
Ülkemizde istihdam oranı %47,4 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılında, geçen yıla göre 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %47,4 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %65,7 kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla %29,4 olarak gerçekleşti. Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 167 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 717 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,4'ü tarım, %19,7'si sanayi, %6,9'u inşaat, %54,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, sanayi sektörünün payı 0,6 puan artarken, tarım sektörünün payı 1 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan azaldı.
Ülkemizde işgücüne katılma oranı %53,2 olarak gerçekleşti
İşgücü 2018 yılında bir önceki yıla göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %53,2 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla %72,7, kadınlarda ise 0,6 puanlık artışla %34,2 olarak gerçekleşti.
Temel işgücü göstergeleri, 2017, 2018

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), %5,1 oranla işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu
Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde oluşan TR82 bölgesinde işsizlik oranı, 2017 yılına göre 0,5 puan artış göstererek %5,1 olmuştur. Bu işsizlik oranı ile bölgemiz, 26 bölge arasında işsizliğin en düşük olduğu bölge olmuştur. İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge ise %25 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesi olmuştur.
Bölgemiz, erkeklerdeki %3,7’lik işsizlik oranı ile yine bölgeler arasında en düşük değere sahip bölge konumundadır. 2017 yılına göre erkeklerde işsizlik, bölgemizde 0,1 puan azalmıştır. Kadın işsizliği ise önceki yıla göre 2,2 puan artış göstererek %7,1 seviyesine gelmiştir. Kadınlardaki işsizlik oranı ile bölgemiz 26 bölge arasında üçüncü sırada yer almaktadır.
Bölgemizde tarım dışı işsizlik oranı da önceki yıla göre 0,5 puan artarak %8,7 olmuştur. 2018 yılındaki bu oran ile bölgemiz, tarım dışı işsizlik oranının en düşük olduğu 3. bölge olmuştur.
Kadınların işgücüne katılım oranında bölgemiz ilk sırada yer aldı
Bölgemizde işgücüne katılım oranı, 2017 yılına göre 0,6 puan düşüş göstererek %56,5 olmuştur. Bu oran ile bölgemiz, 26 bölge arasında işgücüne katılımın en yüksek olduğu 5. bölge olmuştur. İşgücüne katılım oranının en yüksek olduğu bölge ise %59,7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi olmuştur.
Bölgemiz, erkeklerdeki %70,2’lik işgücüne katılım oranı ile bölgeler arasında 18. sıradadır. Erkeklerde işgücüne katılımında başı TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi çekmektedir. 2017 yılına göre erkeklerde işgücüne katılım oranı, bölgemizde 1,2 puan azalmıştır. Kadınlarda işgücüne katılım oranı ise önceki yıla göre değişmeyerek %43,5 seviyesinde kalmıştır. Bölgemiz, kadınlardaki işgücüne katılma oranı ile bölgeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Kadınların işgücüne katılım oranı en düşük bölge ise %17,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olmuştur.
Bölgemiz, kadın istihdam oranında da ilk sırada yer aldı
Bölgemizde istihdam oranı, 2017 yılına göre 0,7 puan düşüş göstererek %53,7 olmuştur. Bu oran ile bölgemiz, 26 bölge arasında istihdamın en yüksek olduğu 2. bölge olmuştur. İstihdam oranının en yüksek olduğu bölge ise %55,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi olmuştur.
Bölgemiz, erkeklerdeki %67,7’lik istihdam oranı ile bölgeler arasında 6. sıradadır. Erkeklerin istihdamında ilk sırada %69 ile TR52 (Konya, Karaman) bölgesi bulunmaktadır. 2017 yılına göre erkeklerde istihdam oranı, bölgemizde 1 puan azalmıştır. Kadınlarda istihdam oranı ise önceki yıla göre 0,5 puan azalarak %40,4 olmuştur. Bölgemiz, kadınlardaki istihdam oranı ile bölgeler arasında ilk sırada yer almaktadır.
Bölgemizde tarım ve sanayi sektöründe istihdam oranı azalırken hizmet sektöründe artış gözlendi
İstihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımına bakıldığında ilk sırada %45,2 ile tarım sektörünün olduğu görülmektedir. Bölgemizde tarım sektörü istihdam oranı geçen yıla göre 2,4 puan azalmasına karşın istihdam edilenlerin yarısına yakınını barındırmaktadır. Bölgemiz, TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinin ardından tarım istihdamının en yüksek olduğu ikinci bölge konumundadır. Tarım istihdamının en düşük olduğu bölge ise %1,2 ile TR10 (İstanbul) olmuştur.
Bölgemizde sanayi sektörünün istihdamdaki payında geçen yıla göre 1,5 puanlık azalış görülmüş olup 2018 yılındaki değeri %15,8 olmuştur. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde oluşan bölgemiz, sanayi istihdamı payının en düşük olduğu 4. bölgedir. Sanayi sektöründeki istihdam oranı en yüksek bölge %40,8 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) olurken son sırada %11,6 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesi yer almıştır.
Hizmet sektöründe istihdam oranı ise 2017 yılına göre 3,9 puan artarak %39 olmuştur. Bölgemiz, hizmet sektörü istihdamının en düşük olduğu 2. bölge konumundadır. Hizmet sektöründeki istihdam oranları en yüksek bölge %72,8 ile TR51(Ankara) olurken bu sektördeki en düşük istihdam payına %32,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesi sahiptir.

 

 

 

 

 

 

TANIMLAR
Kurumsal olmayan nüfus: Üniversite yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfustur.
Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus: Kurumsal olmayan nüfus içerisindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustur.
İşbaşında olanlar: Yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişilerdir.
İşbaşında olmayanlar: İşi ile bağlantısı devam ettiği halde, referans haftası içinde çeşitli nedenlerle işinin başında olmasa da kendi hesabına ve işverenler istihdamda kabul edilmektedir.
İstihdam: İşbaşında olanlar ve işbaşında olmayanlar grubuna dâhil olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm nüfus istihdam edilen nüfustur.
İstihdam Oranı: İstihdamın, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır.
İşsiz: Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki fertler işsiz nüfusa dâhildirler. 2014 yılı öncesinde iş arama kriterinde referans dönemi olarak “son 4 hafta” yerine “son 3 ay” kullanılmaktaydı. Ayrıca, üç ay içinde başlayabileceği bir iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe başlamak ya da işbaşı yapmak için çeşitli eksikliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenler de işsiz nüfus kapsamına dâhildirler.
İşsizlik Oranı: İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranıdır.
İşgücü: İstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu kapsar.
İşgücüne katılma oranı: İşgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır.