Abana ilçemizin Altıkulaç Köyü’nde kadın çiftçi eğitimi düzenlendi. Düzenlenen eğitime; İlçe Müdürü İsmail Ünal,  İl Müdürlüğü personelinden Ziraat Mühendisleri Ömür Onur, Ayşe Koçak, Neriman Delge,  Gıda Mühendisi H. Serra Çetin, İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Mete Tunoğlu ve Ziraat Mühendisi Dilek Arslan ile kadın çiftçiler katılım sağladı.

Gıda Mühendisi H. Serra Çetin tarafından; kadın çiftçilere süt ve ahır hijyeni, sütün kalitesini korumak için yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler verildi. Antibiyotik kullanımının süt kalitesine etkisi anlatıldı. Kaliteli ve güvenilir gıdanın insan yaşamının kalitesini arttırmadaki etkisinden bahsedildi.

Veteriner Hekim Mete Tunoğlu tarafından; hayvan hastalıkları ve yavru atıkları konusunda bilgi verilirken, hayvanlarda nedeni belli olmayan ölümler ya da yavru atmalar yaşanması halinde mutlak suretle İlçe Müdürlüğüne haber verilmesi gerektiği dile getirildi. Kadın çiftçilerimize; hayvanlarda aşılamanın önemi, hayvanları hastalıklardan korumanın en önemli etkenlerin aşı ile kaliteli ve iyi besleme olduğu belirtildi.

Ziraat Mühendisi Ayşe Koçak tarafından da; bitki hastalıkları ve zararlıları, yerli tohum kullanımının hastalıklar ve zararlılarla mücadelede en önemli etkenlerden biri olduğu konusu anlatıldı. Ayrıca kullanımı yasaklanan veya kısıtlanan tarım ilaçları ile ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Bazı ilaçların arı ölümlerine yol açtığı, ilaçlama yapılmadan önce civarda arıcılık yapan var ise mutlaka uyarılması gerektiği, ilaç kullanırken arı ölümlerine yol açmayacak ilaçların tercih edilmesi gerektiği anlatılırken; bitkilerin açılan karıklara değil iki karık arasında oluşan tümseklere ekilmesi gerektiği, karıklardan sulama yapılmasının daha doğru olduğu bilgisi de verildi.

Açıkta fide ve fidan satışının yasak olduğu, yalnızca yetkili bayilerin kendilerine ait yerlerde satış yapabileceği, çiftçilerimizin fide veya fidan alırken çok dikkatli olması gerektiği, hastalıkların en önemli bulaşma kaynağının hastalıklı topraklardan gelen fideler olduğuna da değinen Koçak, konuşmasını "Bitkilerde herhangi bir hastalık olması halinde bitkiden birer numune alınarak kâğıda sarılması ve poşete konularak getirilmesi gerekmektedir. Bitkiyi görmeden sadece anlatılanlarla ilaç yazmak doğru değildir. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bu konuda çiftçimize her zaman destek vermekte, ilaç tavsiyesinde bulunmakta ve ilaç yazabilmektedir" diyerek tamamladı.

Daha sonra söz alan Ziraat Yüksek Mühendisi Neriman Delge ise; bio- çeşitlilik ve bio kaçakçılık konularında bilgilendirmeler yaptı. Doğada bulunan pek çok bitkinin yenilebilir olduğuna değinen Delge, aynı zamanda bitkilerin benzerlerinin de olduğunu ve toplarken çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Üretimde yerli tohum kullanımının sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde ve toprağın korunmasında önemli bir etken olduğunu, tanımadıkları kişi ya da kişilerle tohum alış verişi yapmamalarını, doğada yetişen yerel bitkilerden toplama yapan kişilerin izinlerinin olup olmadığını mutlaka sormalarını belirten Delge, "Bio kaçakçılık çok ciddi bir suçtur. Çevrenizde izinsiz ürün, bitki ve tohum toplamaya çalışan kişiler görmeniz halinde mutlaka yetkili kurumlara bilgi verilmesi gerekmektedir" diyerek çiftçileri konu ile ilgili bilgilendirdi.

Ziraat Mühendisi Ömür Onur ise kadın çiftçilere;  Bakanlık tarafından verilmekte olan tarımsal ve hayvansal destekler (mazot-gübre desteği, yem bitkileri destekleri, buzağı destekleri v.b.) münavebe, genç çiftçi destekleri, kooperatifçilik ve kooperatifçiliğin önemiyle hububat ekimi konularında bilgiler verdi. Boş kalan arazilerin mutlaka tarıma kazandırılması konusu üzerinde önemle durdu.

Daha sonra söz alan İlçe Müdürü İsmail Ünal; Abana da çiftçilerin daha çok fındık ve kivi üretimi ile ilgilendiklerini, sebze ve meyve üretiminin daha çok aile ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu belirtti.

Kadın çiftçilerin yönelttiği soruların cevaplanmasının ardından, kivi ve fındık bahçeleri gezilerek toplantı sonlandırıldı. 

(Açıksöz)