info @ kastamonuilkhaber.com

İstanbul Sözleşmesinin Perde Arkası

İstanbul Sözleşmenin yeri: İstanbul, 11.V.2011

İstanbul Sözleşmesinin Konusu: Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyinin tavsiyesi.

İstanbul sözleşmesinin amacı:

Kadına şiddeti önleme ile ilgili düzenlemelerdir.

İstanbul Sözleşmesinin İçeriği:

12 bölüm toplam 81 maddedir. İstanbul Sözleşmesi, Kadına şiddet konusunda düzenlemeler için bir tavsiyedir…

Batı’nın amacı: Sözleşmeye imza atan ülkeleri;

Denetlemeyi meşrulaştırabilmektir. NATO’ya dahil olan ülkeleri denetlendiği gibi…  Askeri ve ekonomik denetimin yanında kadına şiddet bahanesi ile ülkemizi denetim altına alabilmektir.

12 bölüm toplam 81 madde ile İstanbul Sözleşmesi, Kadına şiddet konusunda tavsiye ettiklerini Türkiye, “Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanun” ile resmileştirdi.

Türkiye, Avrupa konseyinin tavsiyelerini Batı’nın denetimine gerek duymayacak şekilde iç hukuka monte etti. Şöyle de diyebiliriz: İstanbul sözleşmesinin içeriğini millileştirdik….

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair;

Kanun Numarası: 6284

Kabul Tarihi: 8/3/2012

Yayımlandığı Gazete: Resmi Gazete

YayımlandığıTarih: 20/3/2012

Sayı: 28239

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 52

İstanbul sözleşmesi ile 6284 kanunun içeriği aynı:

5 Bölüm toplam 25 maddeden oluşmaktadır.  “Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanun” ile “İstanbul sözleşmesinin” içeriği aynıdır.

 Farklılık nerde?

İstanbul Sözleşmesi fesh edimeseydi Batı, aklına estiği zaman kadın şiddetini bahane ederek Güney ve Güney Anadolu’yu ziyaret edecekti. Sözleşme feshedildiği için artık Güney ve Güney Doğu Anadolu’yu denetlemeyecek…

“Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun konusu:

“Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

 İstanbul Sözleşmesinin konusu:

“Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair esas ve düzenlemeler.”

6284 kanunu ile İstanbul sözleşmesinin ortak konusu:

Konu, mücadele yöntemi, tedbir, caydırmak gibi konularda tavsiye edilen hususlar ile 6284 sayılı kanun ile getirilen düzenlemeler aynı. Hatta 6284 sayılı kanun, şiddet konusunda daha kapsamlı olduğunu görüyoruz.

Feshedilen nedir?

1. Tavsiye niteliğinde olan sözleşmenin maddeleri feshedilmedi. İstanbul sözleşmesinin tavsiyeleri aynı başlık altında 5 bölümde toplam 25 madde iç hukuka 6284 sayılı kanun ile monte edildi.

2. Avrupa’nın denetim yetkisi feshedildi. Yani Avrupa, kadına şiddeti bahane ederek terör örgütlerine el uzatması engellendi…

 İstanbul Sözleşmesinin Feshedilmesinden Sonra:

1. Batı, sözleşmeye imza atan ülkeleri denetleyecekti. Türkiye’yi denetlemek için şimdilik bahane bulamayacak…

2. Batı, denetimi bahane ederek Güney ve Güney doğu bölgelerinde PKK, YPG ve IŞİD gibi terör örgütlerine destek verecekti ama şimdi veremeyecek…

3. Batı, Güney ve Güney doğu bölgelerinde sivil kuruluşlarını istediği şekilde isyana teşvik edemeyecek…

4. Batı, eskiden demokrasi getireceğim diye ülkenin halkını kışkırtıyordu. Demokrasi yöntemi deşifre olduğu için Kadın şiddetini bahane ederek ülkemizi karıştıracaktı… Şimdilik geçerli bir bahane bulamayacak…

 Sonuç:

1. Yandaş ve tetikçi medya varlıklarını devam ettirebilmek için İstanbul Sözleşmesini araç olarak kullanıyor…

2. Siyasiler, İstanbul sözleşmesi ile tabanlarına mesaj veriyor,

3. Siyasi partiler, İstanbul sözleşmesi ile seçim provası yapıyor.

Tavsiyem:

Kimin haklı, kimin haksız olduğunu anlamak istiyorsanız ve birbirinin kalbini kırmak istemiyorsanız; “Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanun ile İstanbul sözleşmesini” karşılaştırın. Söz konusu karşılaştırma 45 dakikanızı alır…

 Sadece bir fark göreceksiniz: Avrupa’nın denetimi yok…

 Selam ve saygılarımla…