info @ kastamonuilkhaber.com

Eski devirlerden kalma pek çok tarihî eserlerimizin ilgisizlik, bakımsızlık ve hatta kasıtlı olarak yok edilmeleri sebebiyle günümüze ulaşamadığı biliniyor. Ülkemizin her şehrinde olduğu gibi Kastamonu’da da varlığı bilinen ancak günümüzde yerinde yeller esen pek çok tarihî eserler olduğu malumumuz. Cami, medrese binası, konak gibi yapılardan başka, bir mezarlığın, üstelik dağ başlarındaki küçük bir mezarlık da değil, şehir merkezindeki kocaman bir mezarlığın yok olması hiç de masum, küçümsenecek bir olay olmasa gerek.
Kastamonu şehir merkezinde Saat Kulesi’nin bulunduğu tepenin arka tarafından, günümüzde meteoroloji binasının bulunduğu yer dahil, bu binanın arkasında günümüzde Doğan Tepe olarak bilinen tepeye kadarki bölgede eskiden mezarlık bulunmaktaydı. Binlerce mezarın bulunduğu bu mezarlık, 1936-1937 yıllarından itibaren kapatılarak ağaçlandırılmıştır.

Günümüzde meteoroloji binasının bulunduğu tepenin üst tarafından 1932 yılında çekilmiş bir fotoğraf. 


Şehir içindeki mezarlıkların idare tarafından kapatılıp, buraların daha güzel bir görünüme kavuşturulmaya çalışıldığını öğrendiğimiz o dönemin gazetelerinden birinde, 26 Mart 1940 tarihli Doğrusöz Gazetesi’nde merhum İhsan Ozanoğlu, uzman bir heyet tarafından bu mezarların incelenerek, mevcudiyetinde şüphe edilmeyen birçok kıymetlerin tespiti ile kitabe ve şâhidelerin muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ancak mevcut durumdan, böyle bir şeyin yapılmadığı ve hatta bu kabirlere ve mezar taşlarına hiç de iyi davranılmadığı anlaşılmaktadır.
Atalarımızın kabirlerinin yanı sıra pek çok tarihî şahsiyetin kabrine de ev sahipliği yapan bu mezarlıkta günümüzde ancak birkaç mezar taşı ayakta kalmayı başarabilmiştir ve bu mezarlarda çalılıkların arasında unutulmuş bir vaziyette kaybolacağı günü beklemektedir. Ayrıca ayakta kalabilen bu birkaç şâhideden başka, bölgenin muhtelif yerlerinde yıkılmış ve toprak altında kalmış birçok mezar taşları bulunmaktadır.Günümüzde ayakta kalabilmiş veya yıkılmış birkaç mezar taşı. 


Günümüzde artık iyice bakımsız bir yer haline gelmiş olan bu mezarlık bölgesi, pek çok yerinde içki kutularına rastlanılan nahoş bir yer durumundadır.