info @ kastamonuilkhaber.com

Kastamonu Bayrami Dergâhı Şeyhi Şemseddin Efendi ve hanımı Gülsüme Hatun'un Atabeygazi Camii Hazîresi'ndeki sanat harikası mezar taşları tahrip edilmiş..( bu tahribatın iki-üç yıl kadar önce olduğunu tahmin ediyorum ) Yüz yıllardır muhafaza edildikleri sandukaların altından gün yüzüne çıktıktan sonra ilk gören ve okuyanlardan biri olarak derin üzüntü duydum..Zannedersem dedektör tutarak , gelen sinyali altın olarak yorumluyorlar ..Halbuki sarık kısmı gövdeye kurşun ve demirle sabitlemiş ( küçük mezar taşları yekpare yaştan oyulurken büyük taşların sarık kısmı ayrıca hazırlanıp gövdeye ekleniyor ).
Şunu unutmayalım inancımız gereği cami, türbe ve mezarlarda altın vs.değerli malzeme saklanmaz. Yalnız müslüman değil , hristiyan mabet ve mezarları için de geçerli bir durumdur..Ölü hediyesi uygulaması çok eski dönemlerde putperest pagan kültürüne has bir uygulamadır..
Asıl hazinenin bize miras kalan eşsiz kültür birikimi olduğundan habersiz bu tip insanlar o kadar çoğaldı ki..Ne desek boş.
Geriye parçalara ayrılmış taşlar ve Prof.Halil Çal'ın kitabındaki iki fotoğraf kaldı..Bu vesile ile Şeyh Şemseddin ve Gülsüme Hatun'u rahmetle anıyor ve özellikle cami hazîrelerinde kamera vs. gibi önlemler alınmasını diliyoruz.Tabi en güzeli de bu konuda insanlarımızın eğitilmesi..
T.S