info @ kastamonuilkhaber.com

Zehir verip öldürdüler, nasıl kıydılar câna,
Ciğerpâre-i Mustafa (sav), gonca gülü Hasan’a (ra)?..


Su vermeyip yandırdılar, nasıl kıydılar sana?
Kurretü’l ayn-ı Mustafa (sav),
Ey şehîd-i Kerbelâ!.. (ra)
Salât ü Selâmlar olsun, Âlemler Sultanı’na,
Ehl-i Beyti, ashâbına, dostuna, yâranına…

***

Biz muhibbiz cân-ı dilden ehl-i beyt-i Mustafa (sav),
Bendeyiz elhamdülillah Sünnet’e ve Kur’ân’a.
Cümlesine ver salâvāt, gönlün de bulsun safâ;
Bil kardeşim; “… ve hasüne ülâike rafîkâ”

Ne güzel arkadaş bunlar, mübârek-kutlu yolda!
En başta nurlu nebîler (as) rehber-kılavuz sana,
Hem sıddıklar ve şehitler, salihlerle kolkola.
Öğren dostum; “… ve hasüne ülâike rafîkâ”

Rabbimiz’den istiyoruz beş vakit Fâtihâ’da;
Ayağımızı kaydırma, sabit kıl doğru yolda
İn’âm ü ikrâm ettiğin âlim salih kullarla.
Sev kardeşim; “… ve hasüne ülâike rafîkâ”

Hasan ile Hüseyin’im (ra) “hasüne”dir Kur’an’da,
Onlar yolda ışık sana, hem ne güzel “rafîkâ”,
Onları sev ey Derûnî, onlar âl-i Mustafa (sav),
İnan dostum; “… ve hasüne ülâike rafîkâ”.

(Allahümme salli alâ Muhammedin Mustafa
Allahümme salli alâ ehl-i beyt-i Mustafa)

 

“Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!/-ve hasüne ülâike rafîkà-” Nîsà,69