info @ kastamonuilkhaber.com

Receb Şaban derken geldi RAMAZAN. 

Bir de seçim girdi araya. 
Yazmak gelmedi içimden. 

Sanki oruç tutsun kalemim dedim. 
Lakin ne mümkün.  


Burada yazmasamda günümüzde çoğumuzun mübtelası olduğu sosyal medyada yazdım paylaştım.

Allah c.c. affetsin. Amin. 


Serde az da olsa gazetecilik-yazarlık var.


"-Haksızlık karşısında Susan dilsiz şeytan " olmak tehlikesi var. Dilimiz döndükce kalem yazıp akıl durdukca HAK söylemeye devam etmeye çalışıyoruz. 


Üstad Bediüzzaman Said Nursi r.a hz.lerinin : "-Her sözün doğru olmalı. Fakat her doğruyu söylemeye hakkın yok" hikmetli sözüne de riayet etmeye çalışarak.


 Maalesef ve maattessüf buna her zaman muvaffak olamıyorum. 


Ramazan-ı Şerif hakkında Risale-i Nur'dan bahisler yazacaktım.

Baktım Turan Salcı kardeşim çok güzel yazmış. Allah c.c. razı olsun. Amin .


Asrın muceddidi yazılacak her şeyi yazmış veya kendi tabiriyle "yazdırıldı"
 Bize okumak, okutmak ve tatbik etmek düşüyor. 
Evet bu alī vazife bize düşüyor. 
Evet bu yük ağır. 


Üstad r.a hz.lerinin tabiriyle: "-Bu hizmeti imaniye İhsan-ı ilahî olarak omuzumuza konulmuş "
Elbette bu yük ağır ve mesuliyetli.


Risale-i Nur'daki hakikatlar; sadece buzi ve Türkiye'yi değil alemi İslâmı hatta bütün dünyayı alâkadar ediyor. Ve Hastalıkları teşhis ve tedavi ediyor. 


Biz de bu hakikatları muhtaçlara duyurmak ve nefsimizde ve de cemaat olarak ihlas ile yaşayarak bu kutsi davaya hizmetle mükellefiz.
Alem'i islam bize yani Türkiye'ye bakıyor. Bu da devlet eliyle Risale-i Nur'u neşretmek ve okutmak. Bir de Ayasofya’yı cami olarak açmak. 
Bunu ben demiyorum. Üstad Bediüzzaman Said Nursi r.a  Hazretleri 1950 lerde devrin yöneticilerine söylüyor. 


Bu seçimde buna zıd bazı beyanlar (sonra rücu edilse de)bizleri rencide etti ve bu şefkat tokadı geldi. 


İnşaallah üstad Bediüzzaman r.a hz.lerinin tavsiyelerine uyulur da bela ve musibet-i âmme den kurtuluruz. 


Bu mübarek üç aylar ve Ramazan-ı şerifin hürmetine rahmet-i İlahiyeden niyaz ediyoruz. 
Üstad Bediüzzaman r.a hz.leri yüzyıl once"-Osmanlı Devleti Avrupa'ya hamiledir. Avrupa'da islamiyete hamiledir."diyor. 


Osmanlı Devleti Avrupa'yı doğurdu. Avrupa da islamiyeti ne zaman doğuracak bilmiyorum. 
Bunda müslümanların bahusus Risale-i Nur talebelerinin eksikliği var gibi.


Bu dünya darul hikmet olması hasebiyle bir eksiklik var. En mühimmi hakikî ittihad ve ittifak olmaması kanaat-ı acizanemce...


Mart'tansonra bahar dedi birileri gelmedi. 
Bayram dan sonra bir bahar ve bayram gelir inşaallah. 


Yanlış yerde ve yanlış zamanda baharı bekleyen bazı safdil müslüman kardeşlerimiz de hakikatı görür inşaallah. 


Bu mübarek günlerde sürç'ü lisan ettikse affola..
Hayırlı bereketli ramazanlar ve Bayramlar diliyorum. 


Selam ve dua ile saygılar sunuyorum. 
Fi Emanillah