kastamonuilkhaber @ gmail.com

 

            “Dr. Mustafa Eski, 1945 yılında Kastamonu’da doğdu.  İlk, orta ve liseyi Kastamonu’da, yüksek öğrenimini İstanbul Eğitim Enstitüsü’nde yaptı.  Muğla, Van ve Kastamonu Kız İlköğretmen Okullarında çalıştı. 1980’den itibaren Kastamonu’da; Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yüksekokulu ve Sağlık Yüksek Okulu müdürlüğü görevlerinde bulundu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı.  Yayımlanmış 20 makale, 16 bildiri ve 25 kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Mustafa Eski,  Kastamonu Gazetesi’nde haftalık köşe yazıları yazmaktadır.”

            “ Bilim İnsanı Dr. Mustafa Eski’ye Armağan” , hocamızın emekli olması üzerine  Prof. Dr. Hüseyin Yolcu ve  Doç. Dr. Sibel Oğuz Haçat  editörlüğünde hazırlanmış, Pegem Akademi’den çıkan  bir armağan eser. Editörler esere yazdıkları ön sözde bu eseri hazırlamalarının sebebini şöyle açıklıyorlar: “ Akademilerin üç temel işlevi vardır. Bunlar; bilim üretmek, öğretimi gerçekleştirmek ve kültürü yaymaktır. Ancak akademilerin bu işlevleri yerine getirebilmeleri sahip oldukları çalışmalarını çevresine ve topluma yansıttıkları müddetçe kabul ve saygınlık görür. Bu durum, akademik camia ve topluma değerli katkılarda bulunmuş olan bilim adamlarına  vefa göstergesi olarak bir armağan kitabı çıkarma geleneğini doğurmuştur. Oldukça yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu armağan kitabını Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eski’ye olan vefanın bir göstergesi olarak okuyuculara sunmakla büyük onur duyarız.”

            Kitap, beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Dr. Mustafa Eski’nin kendi kaleminden özgeçmişi, birinci bölümde alan, ikinci bölümde eğitim, üçüncü bölümde diğer çalışmalarla ilgili makaleler, dördüncü bölümde  Mustafa Eski ile ilgili anılar, beşinci bölümde ise hocamızla ilgili fotoğraflara yer verilmiş. Armağan kitabında  üniversitelerde görev yapmış ya da yapmakta olan öğretim elemanlarının akademik yazıları, bazılarının da Mustafa Eski ile ilgili anıları yer almaktadır.

            Mustafa Eski ile aynı yıl, 1973’de   Kastamonu’ya atandık. Ben Göl İlköğretmen Okulu’nda , Mustafa  Eski Kız Öğretmen Okulu’nda  görev yaptık.  1978 yılında siyasetin rüzgârı Eski’yi Çorum Alaca Lisesi’ne, beni de Tokat’ın Artova İlçesi’nin Sulusaray Köyü  Ortaokulu’na savurdu. 1980 yılında tekrar Kastamonu’ya döndük. Mustafa Eski, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu Müdürü oldu. Benim de okuluna öğretmen olarak gelmemi istedi. Ama ben gitmek istemedim. Öğretmenevi Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı gibi görevlerde bulundum.  Mustafa Eski ile 1980’li yıllarda Türk Basın Birliği Kastamonu Şubesi’nin başlattığı “ Türk Kadını Kastamonu’da Sembolleşmelidir” çalışmalarının komisyonlarında görev aldık.   Ben “ Şehit Şerife Bacı” ; Mustafa Eski: “ Kastamonu’da Yapılan İlk Türk Kadın Mitingi ve İstiklâl Yolu” çalışmalarımızı  Kastamonu ve Türkiye kamuoyuna malederek  Kastamonu kültürüne yeni ve önemli  kültürel değerler kazandırdık. Büyük Atatürk: “ Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” demişti.  Eminim ki bundan sonraki nesiller bu çalışmalarımız  sayesinde atalarıyla gurur duyacaklar ve büyük işler başaracaklardır.

            Emeklilik sonrasında Kastamonu Belediye Başkan Yardımcılığı’nı yürüttüğüm yıllarda da Mustafa Eski Hocamızla diyaloğumuz devam etti.  Özellikle Mustafa Eski’nin “ Millî Mücadele’de Mehmet Akif Kastamonu’da” adlı değerli eserini Kastamonu Belediyesi olarak bastırarak Kastamonu merkez ilçesindeki bütün öğretmenlere  armağan ederek kütüphanelerine kazandırdık.

            “ Âşık Yorgansız Hakkı Bayraktar, Millî Mücadelede Mehmet Akif Kastamonu’da, İmtihan Veren Millete İsmail Habib Sevük, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Kastamonu Meşahiri, Mustafa Necati’nin Kastamonu Çalışmaları, İsmet İnönü’nü Kastamonu Gezisi, İsmail Habib Sevük’ün Açıksöz’deki Yazıları, Kastamonu Valileri,  Atatürk’ün Kastamonu Gezisi, Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Tarihi, 20. Yüzyılda Kastamonu Kadınları “  gibi eserleri ile Mustafa Eski, adını Kastamonu Kültür Tarihi’ne altın harflarla yazdırmış bir kardeşimizdir.  2017 yılında basılan “ Kastamonu Kütüphaneleri” adlı eseri  Mustafa Eski ile en güzel özdeşleşen eseridir. Zira Kastamonu’da İl Halk Kütüphanesi ile Yazma Eserler Kütüphanesini en çok ve en verimli kullanan kişi  Mustafa Eski’dir.

             Mustafa Eski emekli olarak bir köşeye çekilecek bir insan değildir. Allah O’na değerli eşiyle birlikte sağlıklı, uzun ömür versin. Versin ki Mustafa Eski, Kastamonu  aşkıyla yazmaya devam etsin.

            “ Bilim İnsanı Dr. Mustafa Eski’ye Armağan” (1) eserini hazırlayarak büyük bir vefa örneği gösteren kitabın editörleri Hüseyin Yolcu ve Sibel Oğuz Haçat’la esere yazıları ve anılarıyla destek veren kişilere; editörlerin eserin hazırlanmasında büyük emekleri oldukları ifade ettikleri Dr. Öğr. Üyesi Burcu Öztürk ve Dr. Öğretim Üyesi İsmail Helvacı ile  Pegem Akademi Yayınevi Sahibi Servet Sarıkaya’ya  ben de  teşekkür ediyor; saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum…

 
(1)  Bilim İnsanı Dr. Mustafa Eski’ye Armağan

Editörler: Hüseyin Yolcu- Sibel Oğuz Haçat

Pegem Akademi  / 0312  472 58 55  /  pegem@pegem.net