Yazı Detayı
17 Haziran 2017 - Cumartesi 18:49 Bu yazı 792 kez okundu
 
Kastamonu Türk Ocağı Neler Yaptı? (2014-2017)
Prof.Dr. Mehmet Serhat YILMAZ
serhat42@gmail.com
 
 

 

        Türk Ocağı, 1912 yılında kurulmuş olup Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Millî Mücadele hareketinin zaferle sonuçlanmasından sonra bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhuriyet Türkiyesi’nde 1923 yılında hızlı bir teşkilatlanma sürecine giren Türk Ocakları birkaç yıl içerisinde teşkilat ağını yurt genelinde yaygınlaştırmıştır. 1923 yılında hızlı bir teşkilatlanma sürecine giren Türk Ocakları bu yılın sonuna kadar altmışa yakın şube açmayı başarmıştır. Çeşitli alanlarda daha önce kurulan dernekler vasıtasıyla Kastamonu’daki tarihi tecrübenin de etkisiyle Türk Ocağı Kastamonu Şubesi 5 Aralık 1923’te kurulmuştur.

 

        Millî Mücadele döneminde Kastamonu gençliğini bir amaç etrafında toplamak ve millî menfaatler etrafında bir arada tutmak gayesiyle 24 Ocak 1920 Cumartesi günü Kastamonu Gençler Kulübü adıyla bir dernek kurulmuştu. Dernek kısa zamanda ismini duyurmuş ve Kastamonu gençliği dernek bünyesinde teşkilatlanmıştı. Gençler Kulübü’nün İstiklâl Harbi yıllarında Kastamonu’da yaptığı hizmetler kayda değer. 

 

        Mustafa Necati Bey tarafından 23 Ağustos 1922 günü akşamı Kastamonu Gençler Kulübü’nde bir toplantı yapılmış ve Necati Bey burada bir konuşma yapmıştır. Bu toplantı sonunda üyeler tarafından Gençler Kulübü’nün Muallim Cemiyeti’yle birleştirilmesi istenmişti. Bu öneri olumlu karşılanmış ve 1922 Ağustos ayı sonunda Muallim Cemiyeti’yle birleşen Gençler Kulübü’nün adı Memleket Yurdu olarak değiştirilmişti. Bundan bir yıl kadar sonra 5 Aralık 1923’te Memleket Yurdu genel kurul kararıyla ismini Türk Ocağı’na tahvil etmiştir. Böylece 1923-1931 yılları arasında Kastamonu’da ilk dönem Türk Ocağı faaliyetler gerçekleştirmiştir. 2014 yılına kadar birkaç defa şube kurulduğu, kesintili de olsa faaliyetler yapıldığı bilinmektedir. Bu dönemle ilgili araştırmaların yapılmasının gerekli olduğunu da hatırlatalım.

 

        Türk Ocakları Derneği Kastamonu Şubesi’nin Kastamonu’da yeniden kuruluşu 3 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Derneğin ilk olağan genel kurulu 15 Kasım 2014 tarihinde yapılmıştı. 2. Olağan Genel Kurulu ise 16 Ocak 2016 tarihinde yapılmıştır. Dernek yönetimi olarak geçen süre içerisinde ülkenin önemli meseleleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip edilmiş, zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme amacıyla ülkenin meselelerine ilişkin basın açıklamalarında bulunulmuştur.

 

        Kastamonu Türk Ocağı 2014-2017 yılları arasındaki üç yıl içerisinde Kastamonu sosyal ve kültür hayatında neler yapmıştır?

 

        Derneğe gönül veren Türk milliyetçilerinin, derneğin üyelerinin maddi ve manevi destekleriyle bu süre içerisinde siyasal, sosyal, kültürel, tarihi ve sair ilgi alanlarda konferans, panel ve Ocakbaşı sohbet toplantıları düzenlenmiş, Çanakkale Savaşları Sergisi açılmıştır. Ayrıca başta Valilik Makamı, Belediye Başkanlığı gibi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönetim kurulu olarak ziyaretler yapılmıştır. Genç Okuma Grubu adı altında gençlere yönelik “Bir Yazar, Bir Eser” okuma etkinliği düzenlenmiştir.

 

        Bayramlaşma etkinlikleri ve iftar yemekleri düzenlendi. Ramazan aylarında Türk Ocakları Genel Merkezi ile bağlantılı olarak Zekât-Fitre-Bağış Kampanyaları Kurban Bayramlarında yine Genel Merkez öncülüğüne Kurban Bağış Kampanyası ve Türkmeneline Yardım Kampanyası düzenlenmiştir.

 

        Bu süre içerisinde Kastamonu tarihinde, kültür hayatında iz bırakmış değerler, milli şahsiyetler, yerel tarih değerlerine vurgu yapan, kamuoyuna bu değerleri tekrar hatırlatan etkinlikler de yapılmıştır. Örneğin Arif Nihat Asya, Orhan Şaik Gökyay, İhsan Ozanoğlu, Yorgansız Hakkı Bayraktar, Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu gibi şahsiyetler konulu programlar gerçekleştirilmiştir. Alan uzmanlarının katıldığı gündeme ilişkin ve diğer konularda Ocak bünyesinde gerçekleştirilen kültürel etkinlikler, paneller, konferanslar ve Ocakbaşı sohbet programlarının tam bir listesini aşağıda veriyorum:

 

        1-Doç. Dr. Namik MUSALI, “Karabağ Meselesi ve Son Gelişmeler”, (23 Ağustos 2014).
 

        2-Yrd. Doç. Dr. Nazım KURUCA, “Vakıf Tahrir Defterlerine Göre II. Bayezıd Döneminde Kastamonu”, (29 Eylül 2014).

 
      3-Arş. Gör. Emine AVCI (Başkan), Mustafa ACAR, Kerim ÇÖLMEK, Emine PÜR, Davut AY, “Vefatının 76. Yıldönümünde Gençlerin Dilinden Atatürk Paneli-I”, (11 Kasım 2014).


        4-Yrd. Doç. Dr. Mustafa ESKİ, “Vefatının 20. Yıldönümü Orhan Şaik Gökyay: Anma Programı”, (2 Aralık 2014).


        5-Erdal ARIKAN, “Türk Ocakları Tarihinden 1927 Kongresi Tutanakları Üzerine Bir İnceleme”, (20 Aralık 2014).


        6-Yrd. Doç. Dr. Mehmet Onur HASDEDEOĞLU, “Vefatının 40. Yıldönümü Arif Nihat Asya: Türk Bayrağına Saygı”, (5 Ocak 2015).


        7-Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL, “Ömer Seyfettin: Milli Kültür, Milli Edebiyat", Milli Tarih”, (7 Mart 2015).


        8-Doç. Dr. Ahmet ÖZCAN, “Popüler Tarihçiliğe Akademik Bakış”, (12 Mart 2015).
 

        9-Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ, “Kastamonu'da Ergenekon Bayramı Kutlamalarının 100. Yılı”, (21 Mart 2015).
 

        10-Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇELEBİ, “Türk Ocakları Tarihi”, (25 Mart 2015).
 

        11-Yrd. Doç. Dr. Bilal YURTOĞLU, “Kâtip Çelebi ve Osmanlı Modernleşmesi Üzerine Düşünceler”, (29 Nisan 2015).
 

        12-Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM, “3 Mayıs Türkçülük Bayramı Türk İslam Medeniyetinin Temelleri Konferansı” (TÜRKAV Kastamonu Şubesi ile), (3 Mayıs 2015).
 

        13-Dr. Davut KARATAŞ, “Irak Türkmenleri”, (20 Mayıs 2015).
 

        14-Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU, “Kastamonu Şehrinin Gerçek Kurucusu: Atabey Gazi”, (19 Ekim 2015).
 

        15-Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Ortadoğu'daki Gelişmeler”, (2 Kasım 2015).
 

        16-Prof. Dr. Yavuz UNAT, “Tarih Boyunca Bilimde Türk İzleri”, (10 Kasım 2015).
 

        17-Yrd. Doç. Dr. Yasin ŞERİFOĞLU, “Prof. Dr. Turan Yazgan'ı Anma Programı”, (22 Kasım 2015).
 

        18-Prof. Dr. Suphi SAATÇİ, “Irak ve Suriye Türkmenleri”, (5 Aralık 2015).
 

        19-Yrd. Doç. Dr. Mustafa ESKİ, Okt. Osman EROĞLU, “Âşık Yorgansız Hakkı Çavuş, Hakkı Bayraktar (1895-1964)”, (17 Şubat 2016).
 

        20-Prof. Dr. Olcobay KARATAYEV, “Kırgızistan Tarihi: Kırgız Tarihi ve Kültürü”, (24 Şubat 2016).
 

        21-Mehmet Saim SAYAN, “İstiklâl Savaşı’nda Kastamonulu Kadınlar, Yaptıkları Kahramanlıklar ve Şehit Şerife Bacı”, (2 Mart 2016).
 

        22-Prof. Dr. Mehmet Atıf ÇETİNER, “Yeşil Nükleer Enerji: Toryum”, (8 Mart 2016).
 

        23-Zafer KARATAY, İsmail CENGİZ, “Kırım, Doğu Türkistan”, (10 Mart 2016).
 

        24-Birol DOK, “Türk Dünyasının Meseleleri”, (2 Nisan 2016).
 

        25-Servet Avcı, “Türk Milliyetçiliğinin Bugünü ve Geleceği”, (3 Mayıs 2016).
 

        26-Doç. Dr. Yahya YEŞİLYURT, “Uluslararası Çıkarlar Bağlamında Ortadoğu”, (25 Ekim 2016).
 

        27-Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ, “Mutlakıyet Meşrutiyet Cumhuriyet: Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milli Gün ve Bayramlar”, (2 Kasım 2016).
 

        28-Yrd. Doç. Dr. Ramazan ALABAŞ (Oturum Başkanı), Konuşmacılar: Ömer VATANSEVER, Kardelen KARAAĞAÇ, Mahmut Esad KIRAÇ, Samet ÖNATA, Mehtap KAYALAK, “Gençlerin Dilinden Atatürk Paneli II”, (10 Kasım 2016).
 

        29-Prof. Dr. Orhan KAVUNCU, “Türk Medeniyet Tasavvuru ve Hoca Ahmed Yesevî”, (17 Kasım 2016).
 

        30-Yrd. Doç. Dr. Muammer ERGÜN, “Türkiye’de Öğretmen Olmak”, (24 Kasım 2016).
 

        31-Yrd. Doç. Dr. Mustafa ESKİ, “Bu Vatan Kimin: Orhan Şaik Gökyay (Hayatı, Fikirleri, Eserleri)”, (2 Aralık 2016).
 

        32-Yrd. Doç. Dr. Mustafa ESKİ, “Kastamonu Lisesi Mezunu Bayrak Şairi Arif Nihat Asya”, (5 Ocak 2017).
 

        33-Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR, “İslam Dünyasındaki Çatışmaların Sebepleri, Fıkhi Çözüm Önerileri”, (17 Ocak 2017).
 

        34-Yrd. Doç. Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI, “İhsan Ozanoğlu: Hayatı, Sanatı, Eserleri”, (14 Şubat 2017).
 

        35-Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ, “Sistem-Sitem-Stem: Fen Eğitiminde Paradigma Dönüşümü”, (25 Şubat 2017).
 

        36-Doç. Dr. Toğrul ISMAYIL, “Hocalı Soykırımının 25. Yılı: Hocalı’yı Unutma!”, (27 Şubat 2017).
 

        37-Mustafa GEZİCİ, “Belge ve Fotoğraflarla Çanakkale Savaşları Sergisi”, (25 Mart 2017).
 

        38-Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ, “Türk Ocakları: Kastamonu, Cide, Taşköprü, Tosya, İnebolu (1923-1931)”, (25 Mart 2017).
 

        39-Doç. Dr. Burhan BALTACI (Başkan), Konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ESKİ, Sadık Metin BOYACIOĞLU, Mehmet Mesut BOYACIOĞLU, “Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu Paneli”, (19 Nisan 2017).
 

        40-Genç Okuma Grubu Etkinliği, “Kitap Okuma Etkinliği: Bir Yazar, Bir Eser”, (24 Şubat 2017-19 Mayıs 2017).
 

        Bir not ile bu bahsi bitirelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şebinkarahisar Türk Ocağı ziyareti sırasında 11 Ekim 1924 günü Ocağın anı defterine şu notu düşer: “Türk Ocağı, Türk’ün has ocağı, varlık ve birlik ocağı, yüksek alevlerle tütsün, muhitine nurlar saçsın; yaşasın ve yaşatsın. Türk Ocağı, Türklük güneşinin ocağıdır. Asırlarca bunu söndürmek için çalıştılar. Bu ocak hepimizi aydınlattı.”
 

        Türk milletinin varlık ve birliğine hizmet yolunda Kastamonu Türk Ocağı’nın da nice çalışmalar yapması, Kastamonu muhitinde nurlar saçması, muhitindeki tenvir vazifesinin daim olması dileğiyle.
 

serhat42@gmail.com

 
Etiketler: Kastamonu, Türk, Ocağı, Neler, Yaptı?, (2014-2017),
Yorumlar
Haber Yazılımı